Find den bedste placering til jeres hjertestarter. Udstyr Clean

 

Målet med at hænge en hjertestarter op, må være at den skal være nem at komme til, og tage i brug den dag nogen falder om med hjertestop. Derfor bør den hænge synligt så hjertestarteren er i bevidstheden, og være let at komme til.

For at sikre at der også vil blive henvist til den af alarmcentralen i en presset situation, anbefaler vi at tilmelde jeres hjertestarter til TrygFondens hjertestarternetværk. Dette gælder både hvis den opsættes offentligt tilgængeligt 24/7 eller inde i huset hos jer selv.

Om hjertestarteren skal placeres udendørs offentlig tilgængelig 24 timer i døgnet i et hjertestarterskab, eller indendørs i skab eller vægbeslag, kommer an på flere ting.

Herunder vil vi kort beskrive dette, samt forklare hvilke muligheder der er for at opsætte jeres hjertestarter.

 

Life2Save mener:

Hjertestarteren bør tilmeldes Hjertestarter netværket www.hjertestarter.dkDette gør at alarmcentralen kan "se" den og henvise til nærmeste hjertestarter i den pressede situation det er at stå med et hjertestop, også "inde i eget hus".

hjertestarterappTrygFondens Hjertestart-app trækker på det samme netværk. Her kan du til hver en tid se, hvor den nærmeste hjertestarter er placeret. Det samme kan de sundhedsfaglige visitatorer, som kan guide dig til nærmeste hjertestarter, når du ringer 1-1-2. I en akut situation er det dog vigtigst altid at ringe 1-1-2 frem for at lede efter en hjertestarter via en mobilapp. Læs mere om Hjertestart-app -> Her

Vi mener at hvis hjertestarteren skal gøre mest gavn, så bør den hænge således at alle nemt kan komme til den døgnet rundt/året rundt. Og at den er placeret et sted hvor der vil blive lagt mærke til den i det daglige.

Selvfølgelig kan det være at I ligger i et industrikvarter hvor alle går hjem kl. 16.00, et sted hvor der ikke er naboer, eller andre forhold der gør at det ikke give mening, men ellers er vores holdning at den skal være tilgængelig døgnet rundt, året rundt.

Vi hjælper jer gerne med at vælge hvor den hænger bedst for jer!

Vi vil anbefale hjertestarteren Zoll AED Plus til opsætning i skab eller på vægen, hvor alle ville skulle tage den i brug. Det er efter vores mening klart det bedste valg til den opgave! Læs eventuelt hvorfor, og mere om Zoll AED Plus -> Her

 

hjertestartere-aed-placeret-uden-for-sygehus-sundhedsstyrelsenSundhedsstyrrelsens rapport Hjertestartere (AED) placeret udenfor sygehus:

Når vi rådgiver og vejleder omkring det at opsætte hjertestartere udendørs offentligt tilgængeligt 24 timer i døgnet året rundt, trækker vi både på vores erfaringer som ambulance reddere, erfaringsudveksling med vores netværk, allerede opsatte hjertestartere og i Sundhedsstyrrelsens rapport på området.

Rapporten Hjertestartere (AED) placeret udenfor sygehus, der blev publiceret i 2011 kom på baggrund af det store antal hjertestartere der bliver købt rundt omkring i hele landet.

Som direktør Else Smith skriver i forordet:

"Den enorme vækst i antallet af hjertestartere opsat uden for sygehuse, har medført et behov for et sæt fælles anbefalinger, og Sundhedsstyrelsen har derfor udarbejdet anbefalinger for både registrering, opsætning, uddannelse, kvalitetssikring og monitorering samt indkøb af hjertestartere.
Det er Sundhedsstyrelsens håb, at de her foreliggende anbefalinger vil kvalificere indsatsen med hjertestartere og derved løfte omfanget af genoplivning efter hjertestop sket uden for sygehus yderligere."

Rapporten kan du finde -> Her

 

Sundhedsstyrrelsens anbefalinger for opsætning af Hjertestarter.

Vi har ud fra raporten lavet en kort sammenfatning af disse anbefalinger i punktform. Det er dermed også vores anbefalinger (Life2Save kommentar i parentes).

  • Hjertestartere bør som udgangspunkt placeres på lokalisationer med høj risiko for forekomst af hjertestop.
  • Hjertestartere bør opsættes i tyndtbefolkede områder med relativt lange ambulanceresponstider.
  • Hjertestartere bør placeres velkendte steder såsom bytorve, hæveautomater, ved postkasser og lignende. (Placeret hvor man kommer forbi ofte, og dermed er opmærksom på denne).
  • Hvis muligt bør opsætningen ledsages af et "first-responder" program (udbringer af hjertestarter).
  • Hjertestarterne bør fortrinsvis opsættes i det offentlige rum, hvor de kan være tilgængelige 24 timer i døgnet.
  • Hjertestartere opsat i Danmark bør registreres centralt på hjertestarternetværket. (www.hjertestarter.dk - Drives af TrygFonden og gør at landets alarmcentraler kan se og henvise til nærmeste hjertestarter).
  • Hjertestarterne bør synliggøres med det anbefalede internationalt anerkendte grønne skilt.
  • Der bør med faste tidsintervaller sendes automatiske elektroniske påmindelser til den ansvarlige instans for at tjekke hjertestarterens operationsduelighed. (Life2Save registrerer "vores" hjertestartere, og kontakter vores kunder når det er tid til at skifte elektroder og batterier).

 

Tyveri af Hjertestartere, eller hærværk på den.
Lad os være helt ærlige - Ja, der er en risiko for at hjertestarteren bliver stjålet, eller der bliver øget hærværk.
I ovennævnte rapport står der at dette ikke er et problem, og Langeland Hjertestarterforening har heller ikke oplevet de store problemer gennem mere end 10 år.

Men desværre har vi oplevet dette. En "af vores" hjertestartere i hjertet af Århus er blevet stjålet, og i projekt hjerteklar hos Jyske Bank er der desværre forsvundet nogle stykker, og der er begået hærværk på flere skabe især i starten af projektet.

MEN: Det skal i denne forbindelse siges at den i Århus igen er på sin plads midt i byen hvor der kommer mange mennesker. Det samme gør de 82 Hjertestartere som Jyske Bank har opsat på gågader og bytorve centralt i landets store byer. Vi har bl.a. 5 hængende ved Favrskov Kommunes Haller og 3 bare her i Jelling, og de hænger altså rigtig godt og uden problemer!

Vi tror på at i takt med at der kommer flere op, og at der informeres mere om dem, vil de få lov at hænge i fred. Vi er overbeviste om at det alt for ofte er "dumme drengestreger".

Vigtigst af alt - Hjertestartene bliver brugt!

I Favrskov reddede en af "vores" hjertestartere livet på en kvinde der pludselig faldt ommed hjertestop. Hos Jyske Bank har førstehjælpere hentet en hjertestarter i deres skabe ind til videre i 4 tilfælde, alle udenfor Bankens åbningstider.

 

Vi anbefaler at jeres hjertestarter er forsikret!
Hos mange forsikringsselskaber er dette med i jeres forsikring når blot I ringer og aftaler dette med dem (den hænger på din væg i et aflåst skab).

Alternativt kan en forsikring tegnes for omkring 1.500 til 1.800,- kr som et engangsbeløb der gælder for 5 år. Vi hjælper jer gerne med at formidle denne kontakt til forsikringsmulighed.Rotaid indendørs Hjertestarterskab

 

Selve opsætningen af hjertestarteren.
Ved opsætning indendørs medfølger der et vægbeslag til ZOLL AED Plus, eller der kan vælges et indendørsskab som på billedet.

Ved udendørs opsætning skal hjertestarteren placeres i et skab. Hjertestarteren må ikke blive for kold og heller ikke alt for varm.

Derfor skal den sidde i et skab der beskytter hjertestarteren og holder den varm og tør.

Find udendørs hjertestarterskabe -> Her

 

 

Billede af begge Profilpic Samlet

Ring endelig til os på 7199 2627 en snak med os så I får den løsning der passer bedst til jer.

 

 

 

 

 

 Logo Bund
LIFE2SAVE
NORDKROGEN 3
7300 JELLING
TELEFON: 71 99 26 27
 Facebook Top 63x63 Youtube Top 63x63 Google Plus Top 63x63 Linkedin Bottom 88x88 Kontakt Top 63x63 Instagram Top 63x63
Gå til toppen